Одржано предавање Јелене Стјепчевић о поморској традицији Кине и утицају на савремене токове

У понедјељак, 12. априла 2021. године, преко програма Google meet, др

Јелена Стјепчевић одржала је предавање ,,Традиција поморства и утицај

савремене Кине на глобалне трговинске токове”. Предавање је организовао

Конфуцијев институт Универзитета у Бањој Луци.


Током једночасовног предавања, др Јелена Стјепчевић говорила је о поморској

традицији Кине још од чувеног морепловца Zheng He-а и поморског Пута свиле.

Кина је и у то вријеме била велика поморска сила и велики проценат трговине

између Кине и западног свијета одвијао се поморским путем.


У данашње вријеме, поморска трговина такође заузима важно мјесто у

глобалној трговини. Иницијатива ,,Појас и пут” представља једну од

најважнијих спојница Кине и европских земаља, а значајан дио се одвија

поморским путем. Др Јелена Стјепчевић је говорила и о значају кинеских

морских лука у данашњем контејнерском саобраћају те о утицају пандемије

COVID-19 на прекоморску трговину.


Др Јелена Стјепчевић је 2000. године на Филолошком факултету Универзитета

у Београду стекла звање дипломираног синолога, а 2019. године докторирала је

на Факултету за поморство у Котору. У својој докторској дисертацији

истраживала је и корпоративну праксу кинеских морских лука. Ради као

координатор Канцеларије за међународну сарадњу у Општини Котор, а као

аутор и коаутор објавила је 11 научних радова у међународним часописима и са

објављеним чланцима и рефератима учествовала је на пет међународних

скупова. Члан је редакције међународног научно-стручног часописа из области

екологије “Montenegrin Journal of Ecology”, као и међународног научног

часописа „Socio-economic essays“.