Информација за студијски програм Синологија

Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци од академске 2022/23. године почиње са извођењем наставе на СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ СИНОЛОГИЈА.


Након завршетка првог циклуса студија по овом програму студенти добијају академски назив ДИПЛОМИРАНИ СИНОЛОГ, а њихове кључне компетенције биће висок ниво познавања кинеског језика, као и богата знања о кинеској култури, историји и друштвено-политичком систему. Другим ријечима, биће стручњаци за кинески језик, књижевност, културу и цивилизацију.


Студијски програм Синологија организован је по моделу 4 + 1 + 3 (што подразумијева сва три циклуса студија).


Право да упишу студије по овом студијском програму имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу. Приликом рангирања у обзир се узима просјечна оцјена, тј. успјех постигнут у средњој школи.


Осим тога, сви пријављени кандидати полажу пријемни испит, који се састоји од два дијела: а) провјере знања из енглеског језика; б) провјере знања из српског језика.


Наставни план и програм: https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/06/NASTAVNI-PLAN-SINOLOGIJA.pdf


Распоред одржавања припремне наставе: https://www.flf.unibl.org/raspored-odrzavanja-pripremne-nastave-2/