top of page

Други уписни рок на Студијски програм синологије

Updated: Aug 7

Конкурс за упис студенaта на Студијски програм синологије Филолошког факултета

Универзитета у Бањој Луци у другом уписном року биће објављен 16. августа 2023.

године.


Пријем докумената за упис на први циклус студија (у студентској служби Филолошког

факултета) предвиђен је од 28. августа до 1. септембра, док се пријемни испити (енглески и српски језик) полажу 4. септембра 2023. године у 9 часова.


Упис примљених кандидата почиње 11. септембра и траје до 15. септембра 2023. године.


У првом уписном року примљено је 10 студената. Планиран је упис 30 студената, од чега 20 на буџету. Има мјеста и за пет студената на самофинансирању, те за пет страних

студената.


Овај програм је намијењен онима који желе да изучавају кинески језик, књижевност,

традиционалну и модерну културу, историју, међународне односе и економске токове, као и друге аспекте свеобухватног учења о данашњој Кини.


Након завршетка првог циклуса студија по овом модерном, интердисциплинарном

четворогодишњем програму, студенти добијају академско звање дипломирани синолог –240 ECTS. Настава се одвија на српском, кинеском и енглеском језику у модерно

опремљеној учионици. Студенти синологије имају могућност добијанја стипендије и

дужег или краћег плаћеног боравка у Кини, те могућност даљег усавршавања на мастер и докторским студијама у Кини. Предавачи су домаћи и гостујући професори и лектори из Кине.


Све додатне информације о упису и самим студијама заинтересовани могу добити на

Филолошком факултету или Конфуцијевом институту Универзитета у Бањој Луци.
bottom of page