Годишњак Конфуцијевог института Универзитета у Бањој Луци за 2020. годину

Годишњак Конфуцијевог института Универзитета у Бањој Луци за 2020. годину са прегледом догађаја, активности, курсева и предавања у организацији Конфуцијевог института Универзитета у Бањој Луци


Годишњак је доступан на линку.